Karla Amerlinga Orbis Pictus čili Svět v obrazích. Stupeň druhý.

Amerling, Karel
[s.n.], 1852. 112 s.