Karla Aloisa Vinařického Korrespondence a spisy pamětní : na památku stých jeho narozenin. [Díl] 1, Korrespondence od roku 1820-1833.

Vinařický, Karel Alois; ed. Slavík, Václav Otakar
Č. ak. císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1903. 347 s.
Edice: Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku. Skup. 2 ; Čís. 6