Karel starší z Žerotína - první list městu Přerovu z r. 1600.

<<ze >>Žerotína, Karel
Městská rada, 1934. 17 s.