Karel Schwarzenberg : český vlastenec a Evropan : sborník k 80. narozeninám.

ed. Prečan, Vilém; ed. Slavíčková, Miloslava
Československé dokumentační středisko, o.p.s, 2017. 187 stran