Karel Rokitanský.

Stefan, Hvězdoslav; Bedrna, Jan
Dům osvěty ve spolupráci s Vlastivědným kroužkem, . 77 s.