Karel Purkyně.

Volavka, Vojtěch
Mánes, 1942. 110 s., obr. příl