Karel Poláček.

Korejs, Milan
Státní nakladatelství dětské knihy, 1966. Nestr