Karel Marx a Bedřich Engels v některých českých a německých dělnických, sociálně demokratických a komunistických časopisech a novinách, vycházejících na našem území v letech 1867-1938.

Ústav dějin KSČ, 1957. 191 s.
Edice: Bibliografické pomůcky knihovny Ústavu dějin KSČ