Karel Kramář (1860-1937) : život a dílo.

ed. Bílek, Jan; ed. Velek, Luboš
1. vyd. Masarykův ústav a Archiv AV ČR v nakl. Historický ústav, 2009. 783 s.
Edice: Moderní dějiny ; supl. 2(2008)