Karel IV., císař z Boží milosti : kultura a umění za vlády Lucemburků 1310-1437.

ed. Fajt, Jiří
Vyd. 1. Academia, 2006. 679 s.