Karel Havlíček : snahy a tužby politického probuzení.

Masaryk, Tomáš Garrigue
2., oprav. a dopln. vyd. Nákladem Jana Laichtera, . xii, 522 s.
Edice: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných ; kn. 2