Karel Blanka u Potštejna : obrázek ze XIV. století.

Ehrenberger, Josef
Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské kněhtiskárny, 1874. 52 s.
Edice: Josefa Ehrenbergera Sebrané spisy zábavné v trojím oddělení ; Odd. 1., Povídky dějepisné a pověsti