Kardiovaskulární onemocnění : (primární a sekundární prevence).

Hromadová, Danica
Neptun, 2004. 190 s.