Kardiologie praktického lékaře.

Jerie, Pavel
2., upr. vyd. Státní zdravotnické nakladatelství, 1967. 343 s., 8 s. obr. příl