Kardinál Tomášek a koncil : sborník ze sympozia k 10. výročí úmrtí kardinála Tomáška a ke 40. výročí zahájení 2. vatikánského koncilu, v Praze 9. a 10. října 2002.

Pastorační středisko při Arcibiskupství pražském, 2002. 218 s.