Karcinom prsu : manuál diagnostiky a léčby.

Konopásek, Bohuslav; Petruželka, Luboš
1. vyd. Galén, 1997. 125 s.