Kaplánkův katalog známek československých a Protektorátu Čechy a Morava : ceny pražského trhu známek. 5.

Karel Kaplánek, 1941. 100 s.