Kapitoly ze současné rétoriky.

Lotko, Edvard
2. vyd., aktualiz. a rozš. Univerzita Palackého v Olomouci, 2004. 202 s.
Edice: Učebnice