Kapitoly z výtvarných dejín knihy.

Kohút, Leo
1. vyd. Vydav. Sloven. akad. vied, 1970. 247 s.