Kapitoly z uhorských dejín.

ed. Mésároš, J
Nakl. Sloven. akadémie vied a umení, 1952. 339 s.