Kapitoly z experimentálnej psychológie.

Fraisse, Paul
1. vyd. Slovenské pedagogické nakladateľstvo, . 342 s.
Edice: Základné pedagogické a psychologické diela