Kapitoly z diskrétní matematiky.

Matoušek, Jiří; Nešetřil, Jaroslav
4., upr. a dopl. vyd. Karolinum, 2009. 442 s.