Kapitoly z českých dějin. 3. díl, Co na Řípu ještě nevěděli, aneb, Od Ludvíka Jagellonského k Josefu II.

Šula, Jan
Vyd. 1. Oftis, 2007. 88 s.