Kapitoly z české poetiky. Díl druhý, K vývoji české poesie a prózy.

Mukařovský, Jan
Vyd. 2., dopl., ve Svobodě 1. Svoboda, 1948. 446 s.
Edice: Kmen