Kapitoly o právních dějinách Karlovy university.

Vaněček, Václav
2. vyd. Nákladem Spolku čsl. právníků "Všehrd", 1946. 139 s.