Kapitolky o džeze.

Poledňák, Ivan
2., preprac. vyd. Osveta, 1964. 211 s., obr. příl
Edice: Malá knižnica Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov