Kapitán Czechowicz splnil úlohu : z rozhovorov a redaktormi tlače, rozhlasu a televízie.

1. vyd. Pravda, 1971. 134 s.