Kapesní slovník českoněmecký a německočeský : hledě k pravopisu na školách rakouských zavedenému pro potřebu soukromou, pisární a školskou = Böhmisch-deutsches und deutsch-böhmisches Taschenwörterbuch : unter besonderer Bericksichtigung der an der österreich. Schulen eingeführten Orthographie.

Kunz, Antonín
Höfer & Klouček, . viii s., 560, 638 sloupců