Kapesní příručka geologického průzkumu.

Hoza, František
2. přeprac. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1965. 222 s.
Edice: Hornická literatura