Kapesní historická příručka.

Dorazil, Otakar
IV. vydání. Československý Červený kříž, 1937. 184 s.