Kapesní historická příručka.

Dorazil, Otakar
2. vyd. Československý Červený kříž, 1933. 304 s.