Kapesní autoatlas : Vítkovice Steel : Czechoslovakia.

Kartografické nakladatelství, 1968. 1 nestránkovaný svazek