Kapesní atlas světa.

Vinař, Jaroslav; Trávníček, Dušan
7., rozš. a rev. vyd. Kartografické nakladatel, 1971. 71 s., 41 mp