Kapesní atlas světa.

Aunická, Eva; Rükl, Antonín
10., přeprac. vyd. Geodetický a kartografický podnik, 1983. 238 s.