Kanonické právo : zvláštní část.

Hrdina, Ignác Antonín
Západočeská univerzita, Právnická fakulta, 1996. 201 s.