Kaneto Šindo.

Oliva, Ljubomír
Český filmový ústav, 1972. 1 nestránkovaný sv