Kanálové voliče televízorov.

Dillnberger, Karol
3., dopln. a rozšířené vyd. Slov. vydav. technickej lit, 1963. 347 s.
Edice: Edícia elektrotechníckej literatúry