Kamenického Toulky památkami Prahy.

Kamenický, Jan
II. vydání. Knihkupectví Klubu českých turistů, 1946. 58-[I] s.