Kámen : svědectví hlavního aktéra akce "Falešné hranice" u Všerub na Domažlicku.

Jandečková, Václava
pro Václavu Jandečkovou vydalo Nakladatelství Českého lesa, 2013. 327 stran