Kamaráti na celom svete.

Odehnal, Eduard
1. vyd. Mladé letá, 1984. 77 s.
Edice: Delfín