Kamarádi a známí : spisovatelé - nakladatelé.

Brunner, Vratislav Hugo
2., soukr. a neprod. tisk. Vydavatelstvo Družstevní práce, 1929. 30 kreseb, [6] s.