Kam? : verše : [k Novému roku 1938].

Rafajová, Marie Karla
Večernice, 1937. 60, [III] s.