Kalkulace zahraničně obchodních operací.

Maurer, Josef; Vondrák, Jiří; Belšán, Jiří
SNTL, 1991. 220 s.