Kalkulace výroby a odbytu : kalkulační monografie o prosperitě podniku při použití metod racionalisačních.

Čihák, Vincenc
Tiskové podniky Ústředního Svazu československých průmyslníků, 1929. 115 s.
Edice: Příručky z průmyslové ekonomiky ; sv. 1