Kalkulace nákladů v dopravě.

Eisler, Jan; Kosina, Ivan
Vyd. 2., přeprac. Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 1999. 97 s.