Kalifornie : Las Vegas, Reno, Baja California : cestovní příručka se 141 vyobrazeními a 20 mapami.

Gottberg, John
2., aktualizované vyd. Geomedia, . 254 s.
Edice: Nelles Guide