Kalendář zemědělské dvouletky.

I. vydání. Ministerstvo zemědělství, 1947. 95-[I] s.