Kalendář Svobody a Rudého práva na rok 1948.

ed. Fromková, Jarmila
Svoboda, 1947. 151-[I] s.