Kalendář svépomocných prací.

2., upr. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1985. 366 s.
Edice: Polytechnická knižnice. Řada 3, Udělejte si sami ; sv. 96