Kalendář českobratrský evangelický na rok. Roč. 23. 1942.

Kučera, František
Kalich, 1942. 145 s.